O’zbekiston Respublikasining tashkil topishi va uning tarixiy ahamiyati

O’zbekiston Respublikasining tashkil topishi va uning tarixiy ahamiyati


1.Mustaqillik arafasida respublikadagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli
2.Mustaqillikning e’lon qilinishi. O’zbekiston Respublikasining tashkil etlilishi.
3.Mustaqil O’zbekiston davlatining yuzaga kelishi va mustahkamlanishida I.A.Karimovning tarixiy xizmatlari.

KO`CHIRIB OLISH