Shavkat Mirziyoyevning «Yangi O‘zbekiston Strategiyasi» nomli kitobi haqida

Prezident Shavkat Mirziyoyevning «Yangi O‘zbekiston Strategiyasi» nomli kitobi chop etildi. Unda Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessansni qurish bo‘yicha qilinayotgan ishlar va milliy taraqqiyot istiqbollari haqida fikr yuritiladi.


Kitob muqaddima, 7 bo‘lim va xotimadan iborat.


Bo‘limlar quyidagicha nomlangan:


🔹»Yangi O‘zbekiston strategiyasi»;

🔹»Xalqparvar davlat»;

🔹»Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish»;

🔹»Adolatli ijtimoiy siyosat»;

🔹»Ma’naviy taraqqiyot»;

🔹»Xavfsizlik va tashqi siyosat»;

🔹»O‘zbekiston va umumbashariy muammolar».