Ichni yumshatuvchi va tozalovchi eng yaxshi dorilar

Ichni yumshatuvchi va tozalovchi eng yaxshi dorilar.


?Psillium (Mukofalьk, Fitomutsil)


?Makrogol 4000 (Forlaks)


?Laktitol (Eksportal)


?Laktuloza (Dyufalak, Portolak, Normaze)


?Bisakodil (Guttalaks), sennozidlar


?Ishlatishdan avval vrach bilan maslaxatlashing.