GEMATOMA HAQIDA BATAFSIL

GEMATOMA HAQIDA BATAFSIL


#Gematoma👇


tana ichida ivigan qon yig’ilishi, tomir yorilishi natijasida kelib chiqadi. Teri ostida, shilliq qavatda, mushak ichida, ichki a’zolar devorlarida hosil bo’ladi.


#SABABLARI👇


1.Shikastlanish – vena va arterial qon tomirlar yorilishiga olib keladi

2.Tomirni notravmatik shikastlanishi (subaraxnoidal qon ketish) 3.Mellori-Veys sindromi (oshqozon va qizilo’ngach devorlarining yorilishiga olib keladi)

4.Tomir devorlari mo’rtligi

5.Qon ivish tizimining sifatsizligi


#BELGILARI👇


1.Yengil bosqich – kuchsiz og’riqlar, katta bo’lmagan shish, bir sutka davomida hosil bo’ladi

2.O’rtacha bosqich – o’rtacha og’riqlar, kuchli shish, a’zo funksiyasining buzilishi, 5-7 soatda paydo bo’ladi.

3.Og’ir daraja – kuchli og’riq, a’zo faoliyati susayishi, 1-3 soatda paydo bo’ladi.


Shikastlangan joy qizargan, keyinchalik ko’kimtir tusga kiradi. Mushak orasidagi gematoma faqat og’riq beradi, mahalliy o’zgarishlar deyarli yo’q.


Bosh og’riq, ko’ngil aynish, qayt qilish (bosh ichi gematomasida)


#DIAGNOSTIKA👇


1.Magnit-rezonans tomografiyasi

2.Bosh suyagi travmalarida – rentgen, kompyuter tomografiya, magnit-rezonans tomografiya, exoensefalografiya, lyumbal punksiya.


#DAVOLASH👇


1.Gematomani ochish

2.Bosh suyagi trepanatsiyasi

3.Malhamlar, so’riltiruvchi preparatlar.

4.Asoratlarning oldini olish maqsadida kichik o’lchamdagi gematomalarni olib tashlash amaliyoti bajariladi.


#ASORATLARI👇


1.Falaj

2.Parez

3.Nafas to’xtashi

4.Koma

5.O’lim holatlari


#PROFILAKTIKA👇


1.Shikastlanishdan saqlanish

2.O’z vaqtida shifokorga murojaat qilish