Qaysi oyda tug’ilganliklariga ko’ra qizlar xarakteri

Qaysi oyda tug’ilganliklariga ko’ra qizlar xarakteriQaysi oyda tug’ilganliklariga ko’ra qizlar xarakteri

Yanvar — o’zi ishongan, har qanday sharoitdan chiqa olish


Fevral — kamgap


Mart — chiroyli,latofatli


Aprel — kamtar


May — qiziquvchan


Iyun — so’zga boy


Iyul — adolatli


Avgust — to’g’ri so’z


Sentabr — kelishgan


Oktabr — sho’h


Noyabr — yoqimli


Dekabr — mehribon..