Eng katta dinlar

Eng katta dinlar

1. Xristianlik ✝️

2. Islom ☪️

3. Hinduizm ?

4. Dinsizlik ⚛️

5. Buddizm ☸️

6. Mahalliy dinlar

7. Xitoy mahalliy dinlari ??

8. Shinto ⛩

9. Sinxlar

10. Yahudiylik ✡️