Yuridik va jismoniy shaxs

Yuridik va jismoniy shaxs


— Qo’zivoy yuridik shaxs va jismoniy shaxs tushunchalarini ajrata olmas edi. U yuridik shaxsni yuqori lavozimda ishlovchi shaxs, jismoniy shaxsni esa, qolgan hamma deb bilar edi. 😁


— Yuridik shaxs deb, korxona, muassasa, tashkilotlarini ko’z oldimizga keltirishimiz kerak. Qonunchilikda yuridik shaxs uchun yana boshqa talablar ham qo’yilgan.


— Jismoniy shaxslar deganda esa, O’zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqaroligi bo’lmagan shaxslar va chet el fuqarolari tushuniladi.