Chernobil avariyasidan ko’rilgan zarar miqdori qancha?

Chernobil avariyasidan ko’rilgan zarar miqdori qancha?


1986-yil Chernobil atom elektro stansiyasidagi halokat Asr falokati nomini olgan.


Avariyadan so’ng dastlabki 5 yildagi ziyon $110 mlrd dollarni tashkil etgan.


Hozirgacha xarajatlar davom etmoqda, xususan:

— Chernobil ahlini ijtimoiy qo’llab-quvvatlashga har yili $3-$4 mlrd;

— Stansiyani xavfsizligini ta’minlash uchun yiliga $50 mln.