Sochlar uchun eng kerakli vitaminlar:

Sochlar uchun eng kerakli vitaminlar:

A (retinol)

D (kalsiferol)

E (tokoferol)

B1 (tiamin)

V5 (pantoten)

B6 (piridoksin)

B12 (kobalamin)

PP (nikotin kislota)

C (askorbin kislota)

Biotin (H)

Omega-3


Sochlar uchun eng kerakli minerallar:

Zn (sink)

Fe (temir)

Ca (kalsiy)

S (oltingugurt)

P (fosfor)

Si (kremniy)

Mg (magniy)

I (yod)

Cu (mis)


Sochlar uchun maxsus vitamin komplekslar tarkibida shular bo‘lishi kerak.


@taomlanish_ilmi