SOG’LOM BOLALARDA HARAKAT AKTIVLIGI

SOG’LOM BOLALARDA HARAKAT AKTIVLIGI SHAKLLANISH BOSQICHLARI.


1 oylikda

✔️ Ushlab turganda qisqa vaqt boshinia tutadi

✔️Atrofni qisqa kuzatadi


2 oylikda

✔️Boshini tutadi

✔️Ko’zlari bilan harakatlanayotgan narsalarni kuzatadi

✔️Jilmayadi, ovoz chiqara boshlaydi


3 oylikda

✔️Qoringa yotqizilganda boshi va ko’kragini ko’taradi

✔️Yaqinlarini begonalardan farqlay boshlaydi


4 oylikda

✔️Ag’dariladi

✔️Narsalarni ushlaydi

✔️ Chinqirib kuladi

✔️O’ynashni yaxshi ko’radi


5-6oylikda

✔️ Yordam bilan o’tiradi

✔️ Narsalarni og’ziga oboradi

✔️ O’yinchoqlarini ikki qo’lida o’ynaydi

✔️Ayrim harflarni gapiradi


7-8 oylikda

✔️ «Sensor nutq» rivojlanadi

✔️ «ona» «baba» so’zlarini gapiradi

✔️ Emaklaydi


12 oylikda

✔️ Tik turadi

✔️ Narsalardan ushlab yuradi

✔️ 8-10ta so’z aytadi

✔️ So’raganda o’yinchoqlarini uzatadi

✔️ Oddiy harakatlarni bajaradi

✔️ Ovozni biladi

✔️So’zlarni takrorlaydi


18 oylikda

✔️ Yuguradi

✔️ Zinapoyalardan ko’tarila oladi

✔️ O’zi ovqatlanadi

✔️ Oddiy gaplarni gapiradi


© @pediatronline