Haddan tashqari himoyaning bolaga ta’siri

Haddan tashqari himoyaning bolaga ta’siri


▫️ Erkinlik va mustaqillikni cheklash.

Haddan tashqari himoya bolaning mustaqil ravishda qaror qabul qila olmasligi va atrofidagi dunyoni oʻrgana olmasligiga olib kelishi mumkin. Bu bolaning ota-onasiga qaram boʻlib qolishiga va kelajakda mustaqil faoliyat yurita olmasligiga olib kelishi mumkin.


▫️ Xavotir va qoʻrquv darajasining oshishi.

Farzandlari haqida haddan tashqari tashvishlanadigan ota-onalar oʻzlarining tashvish va qoʻrquvlarini ularga yetkazishlari mumkin. Bu bolaning qoʻrquvi va oʻz qobiliyatiga ishonchsiz boʻlishiga olib keladi.


▫️ Oʻzini past baholash va oʻziga ishonchsizlik.

Ota-onalar farzandlarining harakatlarini doimiy ravishda kuzatib, tanqid qilsalar, bu oʻzini past baholab, oʻziga ishonchsizlikka olib keladi. Bola oʻzi toʻgʻri qaror qabul qila olmasligiga va vazifalarni mustaqil ravishda yengishga qodir emasligiga ishonishni boshlashi mumkin.