Bola nega qo‘lini so‘radi???

👉Bola nega qo‘lini so‘radi???


🔶3-4 yoshgacha bo‘lgan bolalarning aksariyatida qo‘l so‘rish holatlari kuzatiladi.


🔶Buning asosiy sabablari: ko‘krakdan erta ajratish, sun’iy emizish hisoblanadi. Shuningdek, bolaga nisbatan e’tiborsiz bo‘lish va homiladorlik vaqtidagi stress holatlari ham ta’sir ko‘rsatadi.


🔶Shu sababli bola ushbu odatdan voz kechishi uchun oilada tinchlikni ta’minlash, bolaga yetarlicha e’tibor berish va ushbu odatdan sekin-asta voz kechishga o‘rgata borish kerak. Chunki qo‘l so‘rish tishlarning noto‘g‘ri shakllanishi va infeksiya tez-tez tushishiga sabab bo‘ladi