To’ylarni 30 kishilik qilib o’tkazsa bo’ladimi?

To’ylarni 30 kishilik qilib o’tkazsa bo’ladimi?


– Ha albatta bo’ladi. Biz bunga yaqqol misolni karantin davrida ko’rdik. O’zbeklarning «Iloyim, topganing to’yga buyursin» degan duosi shu vaqtga kelib to’xtadi. Sababi insonlar hattoki bir telefonini sotib ham to’ylarini o’tkazib yuborishdi.


– O’zi aslida to’ydan maqsad nima? To’y–bu ikki yoshni (balki qari bo’lishi ham mumkin) nikoh qurganini e’lon qilish uchun ommaga yoziladigan dasturxondir. Lekin bizda esa, bu birgina kun uchun ba’zi insonlar butun umrlarini sarflab yuborishadi.


P.s. Katta dabdabali 1 dona to’y qilgandan ko’ra, 4 ta ixcham va arzon to’y qilgan yaxshiroq–aaa))