Qanday qilib yulduzlar portlaydi?

Qanday qilib yulduzlar portlaydi?


— Quyosh ham yulduz hisoblanib, albatta u ham o’zidan issiqlik chiqaradi. Shuningdek boshqa yulduzlar ham o’zidan issiqlik chiqaradi. Yerga eng yaqin yulduz quyosh.


— Agar bilsangiz, yulduzning tarkibida vodorod bo’ladi va u geliyga aylanib, o’zidan issiqlik chiqaradi.


— Agar, yulduzlarda vodorod miqdori kamayib ketsa, geliy ham kamayadi. Shundan so’ng yulduz markazidagi yadro yemirilib boradi. Shu sababli yulduz sirtidagi issiqlik miqdori ko’tarilib, u portlaydi.