Nima uchun qon guruhlarga bo’linadi

Nima uchun qon guruhlarga bo’linadi


Qon plazma va unda suzuvchi hujayralar — eritrotsitlar, leykotsitlar va trombotsitlardan iborat. Eritrositlar membranasida bir necha yuz antigenlar — glikoproteinlar yoki glikolipidlar mavjud bo’lib, ularning mavjudligi genetika bilan belgilanadi.


ABO tizimi uchun ikkita antigen muhim ahamiyatga ega: A va B. Ularning mavjudligi yoki yo’qligi bilan qon guruhi aniqlanadi.


Bundan tashqari, qon guruhiga qarab, plazma alfa va beta antiteloni o’z ichiga olishi mumkin. Bular begona antigenlarga ta’sir ko’rsatadigan va immunitet reaktsiyasini qo’zg’atishi mumkin bo’lgan oqsil birikmalari.