Bakteriyalar haqida tushuncha

       Bakteriyalar haqida tushuncha.


            Bakteriyalar yer yuzining hamma joyida uchraydi. Ularda yadro bo`lmaydi(   -rasm). Ularning DNKsi sitoplazmada joylashgan(   -rasm). Bakteriyalar kattaligi har xil bo`lib 1dan 10-15mkm.gacha bo`ladi. Ular irsiy axborotni bitta aylanma shakldagi DNK molekulasida bo`lib, u sitoplazmada joylashgan. Ularda yana bir qiziq hodisa yuz beradi yani barcha genlari to`xtovsiz irsiy axborot olib turadi. Bakteriya hujayrasi membrana bilan o`raglan bo`lib, u sitoplazmani hujayra devoridan ajratib turadi. Unda ribosomalar bo`lib, oqsil sintezini amalga oshiradi. Bakteiyalarning hayot faoliyati bilan bog`liq fermentlar sitoplazma bo`ylab tarqlib ketgan yoki membranalarning ichki tomoniga biriktirilgan bo`ladi. Odatda bakteriyalar ikkiga bo`linish yo`li bilan ko`payadi. Sharoit og`irlashsa yoki modda almashinuv mahsulotlari ko`p to`planganda spora hosil qiladi. Sporalari juda hayotchan bo`lib, quruq holatda ular hayotiylik hususiyatini yuz hatto ming yillar ham saqlab qoladi. Harorat keskin o`zgarishi ham sporalarga ta`sir ko`rsatmaydi.Kasalik tarqatuvchi bakteriyalarga asosan har xil antibiyotiklar ta`sir etirib kurashiladi(    -rasm).(   -rasm) Bakteriyaga antibiotiklarning


ta`siri.


(   -rasm) Bakteriyaning ichki tuzulishi.
(   -rasm) Bakteriyaning tashqi ko`rinishi. (    -rasm) Bakteriyaning mikroskopik ko`rinishi.                 ko`rinishi.