Kartan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida

Kartan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida


QO’LLANILISHI?


_Kattalarda, bolalarda, chaqaloqlar va yangi tug’ilgan chaqaloqlarda birlamchi va ikkilamchi karnitin tanqisligini davolash uchun buyuriladi.


_Kardiomiyopatiya, miokarditda, yurakning lipidozi, aterosklerozda, ritm va o’zgaruvchanlikni buzilishi.


_Ruxiy kasalliklardagi nervli anoreksiya va jismoniy toliqish.


_Distsirkulyator, toksik va travmatik ensifalopatiya.


_Miya qon aylanishining o’tkir va tranzitor buzilishlari.


_Tarqalgan skleroz, xotira buzilishi, dementsiya.


_Yangi tug’ilgan chaqaloqlardagi tug’uriq travmasi va asfiksiyaning asoratlari.


_Yangi tug’ilgan chaqaloqlardagi distress sindrom.


_Jismoniy va aqliy rivojlanishdagi qoloqlik.


_Jigar serrozi.


_Ish qobiliyati, chidamlilikni oshirish uchun, charchoq sindromini yo’qotish uchun.


QO’LLASH USULI VA DOZALARI?


Mushak orasiga, vena ichiga sekin

( 2 — 3 minut ) yoki infuziya yo’li bilan yuboriladi.


Kattalar va 12 yoshdan oshgan bolalar:


Bemorning xolatini og’irligiga qarab sutkalik doza 1 g dan 3 g gacha.

Bemorning xolatini og’irligiga qarab, davolash kursi 10 kundan 30 kungacha.


12 yoshgacha bolgan bolalar:


Bemorning xolatini og’irligi va yoshiga qarab sutkalik doza 50 — 150 mg/kg.

Bemorning xolatini og’irligiga qarab, davolash kursi 10 kundan 30 kungacha.


NOJO’YA TA’SIRI?


_Urologik patsientlarda yengil miastenik buzilishlar, tirishishlar.

_Me’da soxasida og’riqlar.


Dori shakli?


Ampula