Aler ji foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida

Aler ji foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida


Кулланилиши ?


Mavsumiya va surunkali allergik renit(burun bo’shlig’idagi mavsumiy bitib qolishi. Gistamin miqdori ortishi natijasida kelib chiqadi)


Allergik konyuktivit

(Ko’zda allergiya tufayli kelib chiqadigan qizarish qichishish )


Qichishish bilan kechuvchi dermatozlar(terida)


Ishakemi teri kasalligi


Куллаш усули ва доза ?


1 kunda 1 ta tabletka yoki tasir darajasi sustlik qilganda maksimal 2 ta tabletka 1 kunda 1 mahal kechqurun yotishdan 1 soat oldin


Таркиби ?


Sitirizin


Дори шакли ?


Tabletka