Dinapar foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar

Dinapar foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar


Кулланилиши ?


Bel, bo’yin, yelka, tizza sohalarida og’riq yoki payning cho’zilishida


Paylar, bog’lamlar, mushaklarning yopiq jaroxatlarida


Куллаш усули ва доза?


Teriga sirtga qo’llash un mo’ljallangan, shilliq qavatga tegishi mumkin emas.


Qo’llashdan oldin shu soha tozalanadi va quruq holatga keltiriladi.


Qo’llanilayotgan sohaga 4 marta purkaladi . Bu 0.4 ml eritmaga to’g’ri keladi.


Jarohat kattaligiga qarab 1 ml eritmagacha ishlatish mumkin.


Sepilayotgan soha uqalanishi mumkin emas.


10 daqiqa ichida og’riq qoladi .

Davolanish vaqti 7 kun.


Ножуя тасири?


Qichishish

Toshma

Egzema

Eshakemi

Kontakt dermatit


14 yoshgacha bolalarda, xomiladorlikning dastlabki 3 oyligida qo’llanilmaydi.


Таркиби ?


Diklofenak dietilamin

Etanol(etil spirti)


Дори шакли ?


Eritma. Spray