Vaksina qanday ishlaydi?

❓Vaksina qanday ishlaydi?


💉Vaksinani qabul qilgandan so‘ng antitanalar (immunoglobulinlar) paydo bo‘ladi. Antitanalar faqat 5-7 kundan keyingina aniqlanadi, ular 20-22 kundan keyin maksimal miqdorga yetadi.


🧬Shundan keyin antitanalarning soni kamayadi va bir necha oydan keyin umuman yo‘qoladi yoki juda kam bo‘ladi.


🧠Lekin bunda immunologik xotira saqlanib qoladi, uning tashuvchilari kichik T- va B-limfotsitlar hisoblanadi. Agar vaksina ikkinchi marta tanaga yuborilsa, u holda antitanalar juda tezroq, ya’ni 1-2 kundan keyin paydo bo‘ladi.


@doridarmonlar