Noshud ayiq

Deqqonning arava do‘g‘asin yasab
Yaxshigina pulga sotishin ko‘rib,
(Bu ish chidam, hunar etadi talab)
Ayiq ham bu ishga go‘yo qo‘l urib
Yashamoqchi bo‘ldi, qarang, bir zamon.
Qasiru qusurga to‘ldi-ku o‘rmon.
Qancha daraxtlari qilsa-da nobud
Ayiqvoy noshud —
Uddalay olmadi deqqon hunarin.
Maslahat olay deb keldi u sarp:
“Sabab nimaykin, bilmadim, qo‘shni,
Menga dosh kelolmas har qanday daraxt,
Hech buka olmadim do‘g‘aga faqat,
Axir, siri nima, aytgil, bu ishni?”
“Sirimi ?- der deqqon,- sabr va chidam,
Bu narsa aslida senda yo‘q, oshnam”.


Krilov I.AKrilov masallari, Masallar