Koronavirus va oddiy gripdagi simptomlar farqlari.

Koronavirus va oddiy gripdagi simptomlar farqlari.


☘️Grippda


⛳️Burun bitadi, oqadi

⛳️Xid bilish asta sekin yoʼqoladi

⛳️Tam sezish buziladi


☘️Koronavirusda


⛳️Burun bitmasligi va oqmasligi mumkin

⛳️Xid bilish birdan yoʼqoladi

⛳️Tam sezish butunlay yoʼqoladi