Davlatlar bilan chegara uzunligi

Davlatlar bilan chegara uzunligi (dengiz yoki okean chegarasi qo’shilmaydi)

1. Xitoy

2. Rossiya

3. Braziliya

4. Hindiston

5. Qozog’iston

6. AQSh

7. Argentina

8. Kongo DR

9. Kanada

10. Mongoliya

16. O’zbekiston??

27. Eron

30. Ukraina

41. Qirg’iziston

47. Saudiya Arabistoni

50. Turkmaniston

51. Tojikiston

52. Fransiya

54. Germaniya

65. Turkiya