Aholi jon boshiga kartoshka ishlab chiqarish

? Aholi jon boshiga kartoshka ishlab chiqarish


1. ?? Belorusiya — kishi boshiga 631,3 kg

2. ?? Ukraina — 487,4 kg

3.?? Gollandiya — 384,8 kg

4. ?? Daniya — 343,3 kg

5. ?? Belgiya — 299,2 kg

6. ?? Latviya — 251,3 kg

7. ?? Qirg’iziston — 230 kg

8. ?? Polsha — 229,8 kg

9. ?? Rossiya — 216,8 kg

10. ?? Qozog’iston — 208,5 kg