Neolit davrida insonlar…

Neolit davrida insonlar…

?__________________?

Neolit davri turli vaqtda boshlanib va turli vaqtda tugagan miloddan avallagi 6-4 ming yillikni o’z ichiga oladi.Insonlar esa u paytda olov, qurollar ixtirolar qilgan bo’lgan.Asosiy ozig’i tabiatdagi yirtqich va o’txo’r jonivorlarni olovda pishirish orqali yeyish boʻlgan.Neolit davridagi insonlar tuzilishi hozirgi insonlar tuzilishidan o’zgacha bo’lgan «Tasvirdagi».Guruhlab yashagan neolit davridagi insonlar. Toshlar orqali muloqotga kirishgan.Hozirda turli xil g’orlarda ularning ovdagi paytda tushirilgan rejasining sur’ati ham olimlarning izlanishi orqali aniqlangan.Bulardan o’rta osiyoda Hisor kabi neolit davriga mansub joylar mavjud.

⚜️_______________________⚜️

Savol Neolit davrida siklop odamlar ham mavjud bo’lgan deyishadi sizningcha bu to’g’rimi?