Oliy ta’lim muassasalari talabalarini o’qishdan chetlashtirish qanday hollarda yuz beradi?

Oliy ta’lim muassasalari talabalarini o’qishdan chetlashtirish qanday hollarda yuz beradi?


— O’z xohishiga binoan;

— Salomatligi tufayli (tibbiy komissiya ma’lumotnomasi asosida);

— Oliy ta’lim muassasasining ichki tartib-qoidalari hamda odob-axloq qoidalarini buzganligi uchun;

— Bir semestr davomida darslarni uzrli sabablarsiz 74 soatdan ortiq qoldirganligi sababli;

— O’qish uchun belgilangan to’lov o’z vaqtida amalga oshirilmaganligi sababli;


📌 Belgilangan muddatlarda fanlarni o’zlashtira olmagan (akademik qarzdor bo’lgan) talaba oliy ta’lim muassasasi rektori buyrug’i bilan kursdan qoldiriladi.


🧐 Batafsil (https://lex.uz/docs/-3244181)