Pul o’tkazish tizimlari shoxobchasi biznesi

Pul o’tkazish tizimlari shoxobchasi biznesi?


Pul o’tkazish har kuni murojaat qilishimiz mumkin bo’lgan soha. Ushbu biznes O’zbekistonda deyarli mavjud emas. Bunday xizmatlar markazi tumanda bor yo’g’i 1-2 ta bo’lishi mumkin. Yoki umuman yo’q. Siz bu ishni tashkil qilish orqali daromad olishingiz mumkin?.


Pul o’tkazish tizimlari shoxobchasini tashkil etish uchun sizga boshlanishiga kompyuter o’rtacha 280$, chek apparat 40$, plastik apparat 25$, qog’oz va boshqa kanstovarlar 15$, shophouse 320$, tok tortish va boshqa elektr xarajatlari 50$, stol-stul va gilamcha 50$, reklama uchun 50$ va boshqa xarajatlar 50$ bo’lsa – jami sizga 600$ kerak bo’ladi?.


Bunday shoxobchalarda xizmat narxlari 3-7 foiz bo’ladi. Siz 5 foiz belgilasangiz, kuniga o’rtacha 5 millionlik ish bo’lsa, 250 000 so’m foyda bo’ladi va uning 25000 so’mi tushlik uchun 25000 so’mi kunlik xarajatlar uchun bo’lganda, 200 000 naqd foyda bo’ladi.