Vitamin «B12″(Sianokabolamin)

Vitamin «B12″(Sianokabolamin)


Biologik aktiv formalari:

• oksokobalamin

• sianokobalamin

Tashqi Kastl faktori xisoblanadi, ichaklarda so‘rilishi uchun ichki Kastl faktori (glikoproteid) kerak.


Asosiy vazifalari:

1. Metionin sintezida;

2. DNK va RNK metillanishida;

3. Nuklein kislotalar sintezida;

4. Nerv tolalari va eritrotsitlarni shakllanishida ishtirok etadi.


Gipo/avitaminoz vitamin «V12»

MKB-10: Ye53

Asosiy sabablari:

1. Ichki Kastl faktori yetishmasligi

2. Vitamin «RR» yetishmasligi

3. Alimentar yetishmaslik

4. Chekish

Asosiy belgilari:

1. Oshqozon-ichak tizimi shilliq qavatini atrofiyasi;

2. Megaloblastik anemiya

3. Pernitsioz anemiya

4. Silliq va qizargan til

5. Markaziy nerv tizimi shikastlanishi


Eslatma! Vitamin «V12» faqat hayvon maxsulotlarida bo‘ladi, o‘simliklarda bo‘lmaydi. Asosan ichaklardagi mikrofloralar vitamin «RR» ishtirokida sintez qiladi.


Sutkalik ehtiyoj: 3 mg


Rasmda «V12» vitaminiga boy mahsulotlar keltirilgan.


@taomlanish_ilmi