Vitamin «PP» yoki «V3»

Vitamin «PP» yoki «V3»

(niatsin, nikotin kislota)


Asosiy vazifalari:

1. To‘qima nafasida;

2. Uglevod, aminokislotalar almashinuvida;

3. Degidrogenaza (NAD va NADF) fermentini kofermenti hisoblanadi;

4. Qondagi lipoproteinlar miqdorini kamaytiradi;

5. Kichik qon tomirlarni (bosh miyadagini ham) kengaytiradi;

6. Mikrotsirkulyatsiyani yaxshilaydi.


Gipo/avitaminoz vitamin «V3»

MKB-10: Ye52


Oshqozon-ichak tizimi, teri, markaziy nerv tizimi shikastlanishi bilan boradigan Pellagra kasalligi rivojlanadi.

3 ta «D» kasallik:

1. Dermatit

2. Demensiya

3. Diareya


Dermatit asosiy belgilari:

• quruq va oqargan lab;

• yorqin qizil rangdagi shishgan til;

• stomatit, ezofagit, oshqozon-ichak yara kasalliklari;

• oyoq va qo‘l kaftining tashqi tomonida eritemalar («pellagra qo‘lqopi va paypog‘i»)

• bo‘yin, ko‘krakda giperkeratoz, giperpigmentatsiya;

Demensiya asosiy belgilari:

Nevrastenik sindrom (ta’sirchanlik, uyqusizlik, nerv-mushak va bosh og‘rig‘i, parasteziya), psixozlar, og‘ir xolatlarda — demensiya;

Diareya asosiy belgilari:

Ich ketishlar (qonsiz), oshqozon va ichak shilliq qavati atrofiyasi, oshqozon shirasini kamayishi. Pellagrani og‘ir formalarida degidrotatsiya oqibatida bemorni 2–3 haftada o‘limiga sabab bo‘lishi mumkin.

• Kamqonlik, miasteniya, miokardiodistrofiya.


Sutkalik extiyoj: 20 mg


V3 vitaminiga boy maxsulotlar rasmda👇


@taomlanish_ilmi