🍲 Ovqatlanish payt (vaqt) ida choy, qahva va boshqa ichimliklarni ichsa bo’ladimi?

🍲 Ovqatlanish payt (vaqt) ida choy, qahva va boshqa ichimliklarni ichsa bo’ladimi?


― Yo’q, bo’lmaydi. Bu inson organizimiga zararli. Ya’ni bunday odat orqali siz oshqozon kasalligini orttirib olishingiz mumkin. Ovqatlanish payti choy va shu kabi boshqa turdagi ichimliklar ichish, oshqozon ovqat ham bo’lishini qiyinlashtiradi.


― Choy va boshqa ichimliklarni ovqatlanib bo’lgandan so’ng yoki uning yakunida iste’mol qiling. Bu juda foydali va ovqat hazm qilishga ham zarar yetkazmaydi.