Nima uchun KFC da stullar o’tirishga noqulay?

Nima uchun KFC da stullar o’tirishga noqulay?


– Aslida, bu KFC marketologlarining 99–leveldagi g’oyasidir. Sababi, stullar noqulay bo’lsa mijozlar ovqat olib kelinganidan so’ng uni tezroq yeb, turib ketishi uchun mo’ljallangan.


Bunda tashkilotchilar:

• Mijozlarning o’rnini boshqa mijoz ko’p vaqt band qilib qo’ymaslik

• Ovqat yetkazib berish tezligini kuchaytirish

• Xonalarni tez-tez havosini almashtirib turish kabi muammolarni oldini olishgan.


P.s. Sizga qaysi Fast-food yoqadi?