Qanday qilib uzoq masofaga yugirishga tayyorgarlik ko’rish mumkin?

Qanday qilib uzoq masofaga yugirishga tayyorgarlik ko’rish mumkin?


— Uzoq masofaga yugurish bir necha bosqichda o’tkaziladi. To’g’ri boshlash juda muhim — musobaqaning natijasi muvaffaqiyatli boshlashga bog’liq. Yuqori boshlanish bilan boshlang’ich pozitsiyasi quyidagicha bo’ladi:


— Urish oyog’i boshlang’ich chiziqda joylashgan, chivin oyog’i ikki fut orqada.


— Tana oldinga 45° burchak ostida yerga moyil bo’ladi, bu vaqtda oyoqlar tizzalarda egilib, qo’llar tirsakdan, oyoqlardan teskari yo’nalishda joylashgan bo’lishi kerak.