Qanday qilib televizor ko’rish bizga zararli bo’lishi mumkin?

Qanday qilib televizor ko’rish bizga zararli bo’lishi mumkin?


— Olimlar va shifokorlarning ko’p yillik tadqiqotlariga tayangan holda, televizorni ko’p ko’rish quyidagicha salbiy oqibatlarga sabab bo’lishi mumkin ekan:


• Asabiylikning ortishi

• Arterial bosimning ortishi

• Bosh miya faolligining kuchsizlanishi

• Erkaklarda jinsiy funksiyaning pasayishi

• Bolalarda giperfaollikning rivojlanishi

• Salbiy o‘simtalar paydo bo‘lish ehtimolining ortishi

• Uyqusizlik

• Ortiqcha iste’mol qilish