Metrogil foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar

Metrogil foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar


Qo»llanilishi?


Kichik chanoq azolari infeksiyalarni davolashda


Qorin bo’shlig’i ichki azolarining infeksiyalarida


Bakteriyalar chaqirgan kasalliklarini davolashda


Siydik yo’llari infeksiyalarida


Pnevmoniyada(o’pkada to»qimasining yallig’lanishi)


Tuxumdon absessi(yiring yig»ilishi)


Ayollar jinsiy azolari infeksion kasalliklarida


O»pka absessi (yiring yig»ilishi)


Sepsisda (qonga mikrob tushishi natijasida ayrim sohalarda chirish kuzatilishi )


Operatsiyadan keyingi infeksion kasalliklarda va infeksiya tushishini oldini olishda


Markaziy nerv tizimi infeksion kasalliklarida


Jigar absessi(yiring yig’ilishi)


Meningit( Bosh va orqa miya pardasining yallig»lanishi)


Bosh miya absessi(yiring yig’ilishi)


Amyobali dizenteriya( yo»g’on ichakning zararlanishi, ich ketishi, qorinda og’riq )


O’sma kasalliklari bor bemorlarda nur bn davolashda yordamchi sifatida


Qo’llash usuli va doza?


Kasallik turiga qarab 1 kunda 1 tadan 1 mahal 5-7-10 kun . Yoki


1 tadan 2 mahal 5-7 kun davomida to’q qoringa vena ichiga olinadi


Nojo’ya tasiri?


Qorinda og»riq

Ko’ngil aynishi

Qusish

Diareya

stomatit

Og»izda metal tami kelishi

Ishtaha pasayishi

Kolit

Ichak sanchig’i

Qabziyat

Pankreatit

Til rangining o’zgarishi

Tanada shish

Anafilaktik shok

Bosh og’rig’i

Tirishish

Bosh aylanishi

O’tkir miyacha sindromi

Psixikaning buzilishi

Ongning chalkashuvi

uyquni buzilishi

Tasirchanlik

Ko’rishda kamchiliklar

Leykopeniya

Qon shaklli elementlari sonining kamayishi

Terida toshma

Buyrak ish faoliyatining buzilishi


Xomiladorlikning dastlabki 3 oyligida , jigar va buyrak kasalliklari bor bemorlarda qo’llanilmaydi


Tarkibi?


Metraindazol

Natriy xlorid

Limon kislotasi monogidrati

Natriy gidrofosfati

Inyeksiya un suv


Dori shakli ?


Venaga yuborish uchun eritma