Antibiotiklarni to‘g‘ri ichmasa nima bo‘ladi?

Antibiotiklarni to‘g‘ri ichmasa nima bo‘ladi?


☘️Butun dunyoda xozir antibiotiklar ustida katta problema ketmoqda. Bu albatta kursni to‘g‘ri ichish va bakteriyalarni bunga chidamliligidir.


☘️Kallasi yo‘q shifokorlar antibiotiklarni pala partish ishlatishi bir taraf va kasalni o‘zbilarmonlik bilan istagan kun ichishi bakteriyalarni kuchayishiga olib keldi.


✍️Sodda tilda aytsak Masalan odamni chayon zaxrini 10 mgrami o‘ldiradi. Ammo 2-3 gramdan berib turilsa organizm bunga ko‘nikadi. Va keyinchalik 10 mgram o‘ldirmay qo‘yadi. Xuddi shu kabi bakteriyalarni antibiotiklar bilan shug‘ullantirdik. Natijada endi ular kachok bo‘lib olishdi.


☘️Almashlab ishlatish texnikasi keng joriy qilinmas ekan yaqin 20 yilda bizni yanada kuchliroq infeksiyalar kutadi.