Nikoh kechasida o‘qiladigan duo

Nikoh kechasida o‘qiladigan duo 


Ikki rakat namoz o‘qib, Allohdan mas’ud bo‘lishlarini so‘rab, duo qilgach, «Bismillah…» aytib «Robbana hablana min azvajina va zurriyyatina qurrota a’yunin vaj’alna lil-muttaqiyna imama».


«Parvardigoro, xotinlarimizdan va zurriyotlarimizdan bizlarga ko‘z quvonchini baxsh et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin» (Furqon surasi, 74-oyat) oyatini o‘qib, zavjasi bilan birga bo‘lishdan oldin «Bismillahir roh-manir rohiym. Allohumma jannibnash-shaytona va jannibish-shaytona ma rozaqtana».


«Allohim, shaytonni bizdan va bizga ato etganing farzanddan uzoqlashtir» (Buxoriy. «Nikoh», 66) duosini o‘qiydi.