Gepatitlar to‘g‘risida qisqacha

Gepatitlar to‘g‘risida qisqacha

Gepatit V (HBV) infeksiyasida davolanish umr bo‘yi davom ettirilib, xozirgi kunda BSST tomonidan VICH infeksiyasini davolashda yaxshi samara berayotgan tenofovir (iksvir, tenvir, rikovir) va entakavir (baraklyud, entavir, aviklyud, enoferta) preparati tavsiya etiladi.

?Gepatit S (HCV) infeksiyasini davolash nisbatan osonroq va tezroq davom etib, bu maqsadda sofosbuvir, ledipasvir, daklatasvir kabi generik faol farmatsevtik substansiyalari qo‘llanilmoqda.