Qish haqida sher

Qish haqida sher


To’rt fasllar aylanib,

Qish kelibdi yastanib.

Zamin oppoq o’ramda,

Yumshoq, momiq gilamda.

Ko’cha to’la bolalar,

Uchar quvnab chanalar.

Yanoqlari zir qizil,

Lek yonmoqda qizib dil


Olam naqadar go’zal,

Ertakdaman shu maxal.

Osmonlardan yog’ar qor,

Atrofga sochib chiroy.


Tarnovda to’p sumalak,

Qator-qator bir talak.

Mo’ri, pechdan bo’rillab,

Tutqun o’ynar tarallab.


Mo’jaz,sirlarga boysan,

Erka, to’lingan oysan.

Kuch olar uxlab borliq,

Tanga bag’ishlab xordiq.