Iste’molchilarning qanday huquqlari bor ekan?

Iste’molchilarning qanday huquqlari bor ekan?


— Tovar haqida, shuningdek, sotuvchi haqida to’g’ri va to’liq ma’lumot olish;


— Tovarni erkin tanlash va uning tegishli darajada sifatli bo’lishi va uning xavfsiz bo’lishi;


— Hayoti, sog’lig’i va mol-mulki uchun xavfli nuqsoni bo’lgan tovar shuningdek, sotuvchining g’ayriqonuniy harakati tufayli yetkazilgan moddiy ziyon, ma’naviy zararning to’liq hajmda qoplanishini talab qilish.


⚖️ Iste’molchi buzilgan huquqlarini himoya qilishni so’rab sudga yoki vakolatli davlat organiga murojaat qilish huquqiga ega.