Ijtimoiy ta’minot nafaqalarini miqodridan kam tayinlash…

Ijtimoiy ta’minot nafaqalarini miqodridan kam tayinlash…


— Ma’muriy javobgarlik to’g’risidagi kodeksning 49³-moddasiga asosan vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik, homiladorlik va tug‘ish nafaqalarni qonun hujjatlarida belgilab qo‘yilgan miqdorlarda to‘lash bo‘yicha majburiyatdan bo‘yin tovlash qonunni buzish hisoblanadi.


— Fuqarolarga mazkur nafaqalar miqdoridan kam to‘lansa, ya’ni tegishli mansabdor shaxslar nafaqa pulidan turli xil to‘lov va ushlab qolishlarni bahona qilib, o‘z yoniga olib qolish maqsadida qilgan har qanday harakatlari noqonuniydir.