Qanday qiIib original atirni aniqlab olish mumkin?

Qanday qiIib original atirni aniqlab olish mumkin?


• Original atirlarni aniqlab olishni usullarini aytib o’tamiz.


–Atir olayotgan vaqtingizda o’zingizga sepib ko’rib oling, uning hidi tez tarqab ketmasligiga ko’proq ahamiyat bering.

– Sizning olayotgan atiringizni hidi tez vaqt ichida tarqab ketmasa demak u orginal bo’ladi.

– Aksari original atir qutilarida va idishida original nomli belgi bo’ladi.


P.s. Atir farqlashda aslida ko’p jihatlari bor, sizga ularning ba’zilarini aytib o’tdik xolos.