Organizmda temir moddasi quyidagi vazifalarni bajaradi

Organizmda temir moddasi quyidagi vazifalarni bajaradi


?Kislorod almashinuvini ya’ni to‘qimalar nafas olishini ta’minlaydi;

?Asab tolalari va tanani o‘sishida ishtirok etadi;

?Nerv impulslari xosil bo‘lishida va ularni uzatilishida ishtirok etadi;

?Qalqonsimon bez faoliyatini boshqaradi;

?Bosh miyani normal ishlashini ta’minlaydi;

?Immunitetni ushlab turadi.


Organizmda temir tanqisligi belgilari:


✔️Tez charshash va bo‘shashish;

✔️Bosh og‘rishi;

✔️Depressiya yoki ortiqcha qo‘zg‘aluvchanlik;

✔️Yurak og‘rig‘i va yurak urishi sonini buzilishi;

✔️Yuzaki nafas olish;

✔️Ishtaha va ta’m bilishni buzilishi;

✔️Infeksiyalar tez chalinuvchanlik;

✔️Og‘iz qurishi.


Temir moddasini organizmda yaxshi o‘zlashtirilishi uchun siz qabul qilayotgan temir preparati tarkibida vitamin C va B12 bo‘lishi kerak.