Diazolin foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida

Diazolin foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida


Кулланилиши?


Mavsumiy va allergik renit


Eshakemi toshmasida


Ovqat va doridan kelib chiqqan allergiya


Teri qichishishi bn kechuvchi dermatozda


Куллаш усули ва доза ?


12 yoshdan kattalarga 1 kunda 1 mahal 1 ta yoki 2 ta tabletka (kichik dozasini)


12 yoshdan kattalar ham 1 kunda 1 mahal 1-2 ta tabletka 1 kunda 1 mahal


Ножуя тасири?


Jig’ildon qaynashi

Ko’ngil aynishi

Qorinda og’riq

Bosh aylanishi

Kuchli toliqish

Uyquchanlik

Og’izning qurishi

Allrgik reaksya

Siydik chiqarish tizimida buzilish

Tanada shish


Таркиби?


Mebgidrolin


Дори шакли?


Draji yoki tabletka