Jig‘ildon qaynashi(изжога)da qo‘llaniladigan vositalar.

Jig‘ildon qaynashi(изжога)da qo‘llaniladigan vositalar.


?Jig‘ildon qaynashi(изжога)da qo‘llaniladigan vositalar.


?Jig‘ildon o‘zi nima?


Aslida odamda bunday a’zo yoq, jig‘ildon deb qizilo‘ngach nazarda tutilyapti.


?Jig‘ildon qaynashi nima ? Mexanizmi qanaqa ?


To‘sh ortida va xanjarsimon o‘simta asosida kuyish hissi bo‘lib, oshqozon usti sohasidan bo‘yingacha tarqalishi mumkin.

Jig‘ildon qaynashining paydo bo‘lish mexanizmi qizilo‘ngach pastki qismi shilliq qavatining oshqozondan tushuvchi xlorid kislotali shira bilan shikastlanishidan kelib chiqadi


Jig‘ildon qaynashida quyidagi dorilar qo‘llaniladi:


?Almagel

?Almagel A

?Almagel Neo

?Simalgel

?Maaloks

?Renni

?Smekta

?Diosmektit


Antatsidlar tarkibi asosan oksid va gidroksidlardan iborat bo‘lib, tuz hosil yo‘li bilan xlorid kislota neytrallaydi. Oqibatda jig‘ildon qaynashi yo‘qoladi.