GRIJA QANDAY PAYDO BULADI?

GRIJA QANDAY PAYDO BULADI?


— Umurtqa churralarining yuzaga kelish sabablari haqida turli farazlar mavjud. Keling, ularga aniqlik kiritsak. Demak, umurtqa pog‘onasidagi o‘zgarishlar sabablari quyidagicha bo‘lishi mumkin:


kun davomida bir xil holatda bukchayib ish bajarish;


qomat holatining buzilishi;


jismoniy zo‘riqish, muntazam og‘ir yuk ko‘tarish;


umurtqa pog‘onasining tug‘ma nozikligi;


tana vaznining me’yordan ortiqligi;


keksayish tufayli umurtqada sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar;


moddalar almashinuvining buzilishi;


kamharakatlilik;


virusli kasalliklar asorati;


umurtqa sohasidagi jarohat, lat yeyish, shikastlanishlar.


Mazkur omillar tufayli umurtqa tanalari orasidagi disklar ezilib, ustida mayda yoriqlar paydo bo‘ladi. Asta-sekin umurtqani ushlab turuvchi va harakatlantiruvchi fibroz halqalar yorilib, ichidagi tog‘aysimon jism orqa miya kanaliga o‘tadi va buning natijasida kanal torayib orqa miya siqiladi. Shu tariqa umurtqa churrasi yuzaga keladi.


@doridarmonlar